वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
आ.व.२०७१/०७२ को बार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७२/०४/२५ योजना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व.२०७१/०७२ को समिक्षाको प्रतिवेदन
ब्राषिक प्रगति प्रतिवेदन वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७३-०५-१५ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिविस डोल्पा को आ बा २०७२/७३ को ब्राषिक प्रगति प्रतिवेदन |
Skip to toolbar