बजेट तथा कार्यक्रम


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
साताैँ जिल्ला सभा २०८० का निर्णयहरु जिल्ला योजना, जिल्ला सभा, बजेट तथा कार्यक्रम २०८०।१२।१२ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
साताैँ जिल्ला सभाका निर्णयहरु २०८०
गाविस प्रथम चौमासिक निकासा २०७३.२०७४ बजेट तथा कार्यक्रम २०७३.०७.३० लेखा शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गाविस प्रथम चौमासिक निकासा २०७३.०७४
Skip to toolbar