योजना तथा परियोजना


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
जिल्ला विपत व्यवस्थापन योजना २०७३ योजना तथा परियोजना २०७३/११/१२ सामाजिक विकास शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विपत व्यवस्थापन योजना २०७३
बहुक्षेत्रिय पोषण योजना योजना तथा परियोजना २०७३/११/११ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
उल्लेखनीय रुपमा दिर्घ कुपोषण घटाउने तर्फ समग्र मुलुकलार्इ उन्मुख गराने र मानव पूजी र समग्र सामाजिक- अार्थिक विकासमा कुपोषण बाधकको रुपमा रहिरहने छैन भन्ने सुनिश्चत गर्ने यो बहुक्षेत्रिय पोषण योजनाको आगामि १० बर्षको दिर्घ शोच रहेको छ ।
Skip to toolbar