प्रकाशन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
आ व २०८०।८१ को तेस्रो त्रैमासिकको स्वत: प्रकाशन प्रकाशन २०८१।०१।०२ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ व २०८०/८१ को तेश्रो त्रैमासिकको स्वत प्रकाशन
स्वत:प्रकाशन दाेस्राे त्रैमासिक प्रकाशन सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
स्वत: प्रकाशन दाेस्राे त्रैमासिक २०८०।८१
स्वत:प्रकाशन प्रथम त्रैमासिक -२०८० प्रकाशन सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
स्वत: प्रकाशन प्रथम त्रैमासिक २०८०।८१
आ व २०८०।८१ को अर्धवार्षिक समिक्षाको प्रतिवेदन प्रकाशन 2080-12-05 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
डोल्पा जिल्लाकाे आ व २०८०।८१ को अर्धवार्षिक प्रगति समिक्षा कार्यक्रमको प्रतिवेदन
बोल पत्र को सुचना प्रकाशन २०७३.११.०२ सुचना साखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बोल पत्र को सुचना
जिल्ला दर रेट २०७३.०७४ प्रकाशन २०७३.०४.२५ सुचना साखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला दर रेट २०७३.०७४
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, प्रकाशन २०७२-१०-०६ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,
Skip to toolbar